Copy och bollplank för Elmia Subcontractor

Elmia Subcontractor är Sveriges största fackmässa för underleverantörer inom tillverkningsindustrin. Karin har skrivit en stor del av alla texter till marknadsföringen av 2014 års mässa och fungerat som kommunikativt bollplank och stöd till mässans projektteam.

subcon2014Karin tog fram årets tagline ”Möten för miljarder” och skrev bland annat annonstext …

MÖTEN FÖR MILJARDER

Industrins skarpaste expertis samlad under ett och samma tak. Innovationer och geniala lösningar; framtidens konstruktioner och smarta material; spännande produkter och nya kontakter. Möten som varje år genererar affärer för miljarder. Välkommen till riktigt lönsamma dagar!

… och många av mässans webbtexter, pressreleaser, inbjudningar, artiklar i mässans magasin, redaktionella annonser i fackpress etc.


Artikel i Elmia Subcontractors mässmagasin:

Industrins framtid skrivs i 3D

”Det satsas stort på 3D-printning och additiv tillverkning över hela världen. De företag som vill stå sig i konkurrensen måste ta till sig tekniken.” Det säger Terry Wohlers, världens främsta auktoritet på området. I november deltar han som huvudtalare i en konferens om additiv tillverkning, i samband med Elmia Subcontractor.

I och med den stora mediala hajpen kring 3D-printning och additiv tillverkning (de båda begreppen används synonymt) har också industrin fått upp ögonen för tekniken på allvar. Beställarnas krav på att snabbt få fram nya koncept och att korta ledtiderna ökar ständigt. Det gör att den leverantör som snabbt kan skriva ut ett första utfallsprov har större chans att få den vinnande offerten.

Vi har jobbat med det här i över 25 år, men under de senaste 1,5–2 åren har det blivit som en snöbollseffekt

Tillsammans med andra produktionsfördelar gör detta att intresset för 3D-tekniken växer enormt i industrins alla led. ”Vi har jobbat med det här i över 25 år, men under de senaste 1,5–2 åren har det blivit som en snöbollseffekt. Tack vare det stora intresset och de enorma investeringar som görs globalt – av olika myndigheter och några av världens största varumärken – tror jag att 3D-tekniken snart kommer att ta steget till att bli kommersiell gångbar på allvar”, säger Terry Wohlers.

terry_wohlers_elmia_subcontractorEn teknisk revolution

Oräkneliga företag, myndigheter och andra aktörer investerar i den nya tekniken och många försöker förutse vilken riktning den ska ta. Redan idag kan man se att den ger nya möjligheter att anpassa design och konstruktion efter kundens specifika behov och önskemål. Dessutom kan tekniken göra att man får en effektivare produktionsprocess som sparar både resurser och tid och ger en optimal materialanvändning.

Vissa tror till och med att 3D-printningen kommer att få en avgörande betydelse i och med att nya marknader tillkommer och tekniken utvecklas. Detta ska Terry Wohlers prata om i Jönköping i november. ”Man tror att additiv tillverkning kommer att optimera leverantörskedjor, skapa högbetalda yrken och gynna både regionala och nationella ekonomier. Och vi vet att produktutvecklings- och tillverkningsföretag som inte ser tekniken som en möjlighet definitivt kommer att stå sig sämre i konkurrensen framöver”, säger Wohlers.

Toppbolagens rådgivare

Terry Wohlers konsultföretag Wohlers Associates, som han startade för cirka 25 år sedan, anses idag vara en av världens absolut främsta expertis på området additiv tillverkning. Företagets huvudfokus är strategisk rådgivning för bolag och myndigheter som vill förstå den senaste utvecklingen och trenderna inom tekniken. Bland kunderna finns storföretag som ABB, Airbus, Apple, Ericsson, Nike och NASA, och myndigheter i Washington, Australien, Sydafrika, Tyskland och andra länder i Europa.

En global termometer

En gång om året ger Wohlers Associates ut Wohlers Report – ansedd som 3D-teknikens bibel – där man ger en global lägeskoll, analys och prognos om additiv tillverkning och 3D-teknik. 2014 års rapport har hela 70 medförfattare, vilket sammantaget ger en övergripande bild av hur 3D-tekniken används idag och den utveckling som sker.

… genom nya sätt att använda tekniken, sätt som vi ännu varken har sett eller förstår.

”Vi beräknar att den additiva tillverkningen kommer att stå för minst två procent av den globala tillverkningen i framtiden. Dit kommer vi genom en fortsatt ökning liknande den vi sett det senaste året men också genom nya sätt att använda tekniken, sätt som vi ännu varken har sett eller förstår”, säger han och pekar på att man inom vissa branscher – som flygindustrin, medicin och konsumentprodukter – redan idag använder 3D-printning en hel del i produktionen. ”Så småningom kommer tekniken också att bli vanlig inom fordonsindustrin, men där är kvantiteterna fortfarande lite för stora för att det ska löna sig.”

Att det fortfarande forskas relativt lite på området i Sverige tycker Wohlers är bekymrande. ”Visst återstår många frågetecken att räta ut innan den fulla potentialen i additiv tillverkning kan utnyttjas, men för den som vill stå sig i konkurrensen i framtiden är det dags att hoppa på tåget.”

Case: Elmia Subcontractor 2014. Copywriter: Karin Marks. Uppdragsgivare: Elmia AB.