Övergripande copy för Elmia Subcontractor 2016

Industrimässan Elmia Subcontractor marknadsförs i flera steg mot många olika målgrupper. Inför 2016 års mässa har Karin skrivit merparten av alla texter, tagit fram årets tagline och ansvarat för innehåll i redaktionella produkter. 

Mässan arrangeras i november varje år. Under våren riktar sig marknadsföringen till potentiella utställare, främst genom nyhetsbrev. Efter sommaren riktas fokus mot möjliga besökare inom olika yrken och branscher i hela industrin.

Karin har tagit fram årets tagline och annonstext …

Business unusual

Industrins skarpaste expertis samlad under
 ett och samma tak. Innovationer och geniala lösningar; framtidens konstruktioner och smarta material; spännande produkter och nya kontakter. Möten som varje år genererar affärer för miljarder. Välkommen till fyra dagars unik business!

… skrivit pressmeddelanden, inbjudningar, förord, och information och varumärkesbyggande texter på mässan. Hon har också skrivit redaktionella annonstexter för fackpress och varit redaktör och skribent för mässans 5-sidiga bilaga i Dagens industri.

Case: Elmia Subcontractor 2016. Copywriter: Karin Marks. Grafisk formgivare: Fredrika Ottosson. Projektledare: Karla Eklund. Uppdragsgivare: Elmia AB.