Nippon

Kollektionstexter för Sandberg Wallpaper

En tapetkollektion lanserad i januari 2019.

NIPPON

Den vikta tranans vinge fångar solens bleka sken. I taket dansar skuggan sakta. Väggens lena yta möter mina fingrar och motivet berättar om händers vördnad för historien, för livets råa mjukhet. Vad händer om sinnet tillåts stanna här en stund, i varats stilla nu?

Nippon är vår tolkning av den japanska wabi-sabi-traditionen. En hyllning till tanken om skönhet i det enkla, naturliga och operfekta. Med ödmjukhet inför den stora mängd idogt arbete och precision som läggs i skapandet av traditionellt hantverk, föremål, trädgårdar och ceremonier. Våra tolv mönster är hämtade ur minnena från en längre resa genom Japan, i dess städer, byar och natur. Alla tolv formgivna och producerade med inspiration från traditionella japanska tekniker.

NIPPON

The wing of the folded crane catches the pale morning sun. Creating a slow dancing shadow in the ceiling. The wall’s silky surface caresses my hand. The pattern, telling a story of hands’ reverence for the past, for the raw softness of life. Say, what happens if the mind is to sit still for a moment, in the peaceful presence of the now?

Nippon is our interpretation of the Japanese wabi-sabi tradition. It is a tribute to the belief in the beauty of the natural pure and imperfect. With humbleness to the large amount of diligent work and immense precision put in the making of traditional crafts and creations, gardens and ceremonies. Our twelve patterns were born in the memories of a journey through Japan, its cities, villages and scenery. All twelve created and produced with inspiration from traditional Japanese techniques.


Case: Nippon. Copywriter: Karin Marks. Styling: Katrin Bååth/Studio Sandberg. Foto: Day Fotografi. Uppdragsgivare: Sandberg Wallpaper.