Elmia Subcontractor

Concept, branding och content

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande branschmässa för företag inom den tillverkande industrin, med ca 1200 utställande företag och runt 14 000 besökare. Marknadsföringen av mässan sker i flera steg, först mot potentiella utställare, sedan mot potentiella besökare – breda målgrupper med många olika intresseområden.

Jag har jobbat med Elmia Subcontractor i elva år och har bland annat utvecklat mässans profil och kommunikationskanaler. Jag har skapat koncept och kampanjer, content för tryck och webb (redaktionella artiklar för fackpress och årlig femsidig bilaga i Dagens industri), pressinbjudan och slutrelease, målgruppsriktat informationsmaterial och ledare, samt branding och information på mässan. Jag har också haft uppdrag som moderator på scen och gjort filmade intervjuer.


Case: Elmia Subcontractor. Copywriter: Karin Marks. Art Direction & Grafisk form: Fredrika Ottosson. Uppdragsgivare: Elmia AB.