”Lär känna din historia”

Jönköpings läns museum hade en utmaning i att få skolor i hela länet att ordna besök på länsmuseet för sina elever. Ofta var anledningen ekonomisk, med kostnader för transport och mat. Därför ville museet prova ett i Sverige nytt koncept, med samarbeten med näringslivet. Inte ren sponsring utan partnerskap med kunskapsutbyten och ett äkta intresse för att lära regionens unga om sin historia.

Vi byggde kampanjen ”Lär känna din historia” som en riktad lunchinbjudan i fyra steg, som skickades till väl utvalda företag för att diskutera ett samarbete och partnerskap. Jag skrev fyra tidsenliga brev som skickades med några dagars mellanrum, daterade vart 30:e år – handskrivet 1921, maskinskrivet 1951, på fax 1981 och till sist en e-post 2021.

7 av 8 inbjudna företag tackade ja till lunchmötet, med ett slutresultat i att tusentals ungdomar kunde komma som nya besökare på museet.

 

Team

Idé & Copywriting: Karin Marks
Idé & Art direction: Katrin Bååth
Kalligrafi: Miss Papperista

Datum