”Lär känna din historia”

Jönköpings läns museum hade en utmaning i att få skolor i hela länet att ordna besök på länsmuseet för sina elever. Ofta var anledningen ekonomisk, med kostnader för transport och mat. Därför ville museet prova ett i Sverige nytt koncept, med samarbeten med näringslivet. Inte ren sponsring utan partnerskap med kunskapsutbyten och ett äkta intresse för att lära regionens unga om sin historia.

Vi tog fram kampanjen ”Lär känna din historia” och byggde den som en riktad lunchinbjudan i fyra steg, som skickades till väl utvalda företag för att diskutera ett samarbete och partnerskap. Jag skrev fyra tidsenliga brev som skickades med några dagars mellanrum, daterade vart 30:e år – handskrivet 1921, maskinskrivet 1951, på fax 1981 och till sist en e-post 2021.

7 av 8 inbjudna företag tackade ja till lunchmötet. De samarbeten som skapades resulterade redan under de första månaderna i att tusentals ungdomar fick möjlighet att komma som nya besökare på museet.

 

 

 

Jönköping september 1921

 

Bäste Herr Johansson,

får jag ta mig friheten att invitera Er till en resa? Ty att resa äro att lära, och att lära bliva sålunda att känna sig själv. Vad vet Ni om Er bygd och de människor som leva där? Hur mången upptäckt finnes icke att utforska?

Jag ämnar ordna med en fortsättning av detta brev för att närmare förklara mitt ärende. Låt mig återkomma om trettio år.

Med utmärkt högaktning

Johan Gärskog

Länsmuseichef, Jönköpings läns museum

 

 

Jönköping september 1951

 

Bäste Herr Johansson,

minns Ni resan som jag skrev till Er om för trettio år sedan? Den handlar egentligen inte om vare sig Er eller mig. Den är tänkt att ordnas för våra småländska barn, för att ge dem en större insikt i sin bakgrund och väcka deras nyfikenhet inför framtiden. För även om skolan gör sitt och de uppfostras av en upplyst mor så finns ju så mycket mer att utforska.

Jag har tankar om hur detta skulle kunna lösas, vilket även innefattar Er. Låt oss hålla kontakten framöver.

Hjärtliga hälsningar

Johan Gärskog

Länsmuseichef, Jönköpings läns museum

 

 

Jönköping september 1981

 

Bäste Daniel,

Som du vet har jag funderat på våra ungdomar. Jag tänker på hur vi ska ge dem en bra grund att stå på inför framtiden, ge dem sin historia och väcka en vilja att bygga en stark framtid här i regionen som vuxna. Länsmuseet, som jag representerar, sitter på en fantastisk kulturskatt. Tusentals historier som ger nya perspektiv till livet idag. Hur får vi ungdomarna att lyfta näsan från Okej-tidningen och komma hit för att ta del av detta? Jag tror att ditt företags expertis och engagemang är en del av lösningen.

Vad tror du om att ses för att diskutera ett samarbete som kan gynna oss båda, och inte minst ungdomarna? Låt mig återkomma med förslag på en tid, om några decennier.

Hälsningar

Johan Gärskog

Länsmuseichef, Jönköpings läns museum

 

 

14 september 2021

 

Hej Daniel,

Förhoppningsvis har du de senaste dagarna fått några brev från mig, varav det första är daterat för hundra år sedan!

Det jag vill komma till är att jag tror att vi tillsammans kan göra något riktigt viktigt för länets unga, och samtidigt lägga grunden till ny innovationskraft och en välmående region i framtiden.

Att museum och näringsliv samarbetar är än så länge ovanligt i Sverige, men väl beprövat internationellt. Och visst känns det självklart?

Genom att lära sig sin historia får våra unga svar på var de kommer ifrån och varför saker och ting faktiskt ser ut som de gör. Vi vet att detta väcker intresse att lära sig mer vilket leder till vidgade perspektiv och kanske även nya innovationer. En större kunskap om sin bygds historia ger också en stolthet över regionen och ökar chansen att vilja stanna kvar och leva sitt liv här.

Jag vill föreslå att vi ses över en lunch för att prata vidare om detta.

Hur ser din kalender ut vecka 41?

Vänliga hälsningar

Johan Gärskog

Chef Jönköpings läns museum

 

Team

Idé & Copywriting: Karin Marks
Idé & Art direction: Katrin Bååth
Kalligrafi: Miss Papperista

Datum