Ehn & Land webb & brand

Ett omtag av Ehn & Lands varumärke och uttryck med ny grafisk profil, logotyp, tonalitet och webb.

Jag har:

  • tagit fram en ny voice-and-tone som matchar varumärkets identitet och särskiljer uttrycket från konkurrenter.
  • formulerat företagets kärnvärden, som ligger i logotypen.
  • skrivit webbsitens alla texter – copy, content och microcopy – i en svensk och en engelsk version.

ehnland.se

 

Team

Copywriting & UX-writing: Karin Marks
Brand identity & Art direction: Katrin Bååth
UX/UI design & Front end: Loredana Isacsson/Pixels & Friends

Datum